Vergoeding



Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Veel aanvullende pakketten vergoeden hier bovenop nog extra uren. Indien uw eigen risico nog niet op is, zal dit eerst worden aangesproken. 


Verwijzing

De ergotherapeuten van ErgoINzicht zijn direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts bij ons terecht kan. In sommige situaties is het echter wel fijn als wij meer medische achtergrond informatie hebben. In dat geval kan het zijn dat we alsnog een verwijzing vragen. 

Wanneer u zich zonder verwijzing bij ons aanmeldt, zal er tijdens de eerste afspraak een screening plaatsvinden om te bekijken of de hulpvraag binnen ons behandelgebied valt en of er redenen zijn om (nog) niet te starten of eerst extra informatie op te vragen bij de behandelend (huis)arts.


Vergoeding Herstelzorg Covid-19

Voor de vergoeding van paramedische behandeling, waaronder ergotherapie, na een doorgemaakte Covid-19 infectie, geldt de regeling Herstelzorg. Dit betekent dat u recht heeft op 10 uur ergotherapie in het eerste half jaar na de start van de herstelzorg. Indien nodig kan er op verwijzing van een arts nog een half jaar verlengd worden, waarbij u nogmaals recht heeft op 10 uur ergotherapie. Hierbij is het wel belangrijk dat de herstelzorg uiterlijk 6 maanden na het einde van het acute infectiestadium start. Voor meer informatie, klik hier.


Vergoeding Re-integratie

Binnen ErgoINzicht begeleiden wij clienten tijdens hun re-integratie. Dit kunnen wij doen middels de methode 'Weer aan het Werk'. Dit is een ergotherapeutische behandelmethode. De financiering valt daarom samen met de financiering van ergotherapie. Dit betekent dat u vanuit de basisverzekering 10 uur ergotherapie vergoed krijgt met mogelijk nog een aanvulling vanuit uw aanvullende verzekering. 

Mochten deze uren niet toereikend zijn, dan kan in overleg met uw werkgever bekeken worden of er een mogelijkheid is om extra uren vergoed te krijgen. 


Daarnaast bieden wij re-integratiebegeleiding aan, die niet onder de zorgverzekeringswet valt. De kosten hiervan komen meestal voor rekening van de werkgever. Voor meer informatie over onze re-integratietrajecten kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag meer informatie!


Vergoeding vanuit PGB

De ergotherapeuten van ErgoINzicht kunnen ook ingeschakeld worden als u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor individuele begeleiding via de Wmo of de Wlz. De uren kunnen dan betaald worden vanuit het PGB.

Als u vragen heeft over de vergoeding of verwijzing, dan kunt u contact met ons opnemen.


Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

unsplash