.

Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson

Wanneer u of een naaste de diagnose Parkinson krijgt, dan kan er veel veranderen in uw leven. Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. De soepelheid verdwijnt en de neiging bestaat om te weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Ook gaan delen van het lichaam soms beven. Daarnaast kunnen er andere klachten ontstaan, zoals geheugenproblemen, concentratieproblemen of moeite hebben met het houden van overzicht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dankzij de vooruitgang in medische behandelmogelijkheden kunnen de symptomen van de ziekte van Parkinson langer onder controle gehouden worden. Desondanks blijft Parkinson een progressieve ziekte die in toenemende mate gepaard gaat met beperkingen in de uitvoering van alledaagse activiteiten. Ergotherapie is erop gericht om de zelfstandigheid en sociale/maatschappelijk participatie te vergroten of zo lang mogelijk in stand te houden.

ErgoINzicht kan u helpen bij de volgende vragen:

  • U ervaart beperkingen bij activiteiten zoals de zelfverzorging, het huishouden of verplaatsen binnen- en buitenshuis.

  • U ervaart problemen tijdens de uitvoer van werk of vrije tijds besteding.

  • De mantelzorger ervaart problemen bij het verzorgen of begeleiden tijdens dagelijkse activiteiten.

  • De verwijzer heeft vragen over de veiligheid en zelfstandigheid in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio's die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Onze collega Martine Bunnik – van Rijswijk is aangesloten bij ParkinsonNet, regio Tilburg-Waalwijk. De zorgverleners die die bij deze regio zijn aangesloten komen 3x per jaar samen voor overleg en kennisuitwisseling.

Waarom dit netwerk?

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten (Munneke et al., Lancet Neurology 2009).


Voor meer informatie over ergotherapie bij de ziekte van Parkinson, kunt u contact met ons opnemen.

E-mailen
Bellen
Map
Info