.

Ergotherapie bij chronische aandoeningen

De groep 'chronische aandoeningen' omvat een groot scala aan mogelijke ziekten of aandoeningen. In Nederland heeft ruim een kwart van de mensen een of meerdere chronische ziekte. Hierbij valt o.a. te denken aan een beroerte, hart- en vaatziekten, longaandoeningen of dementie.

Leven met een chronische aandoening betekent vaak dat u zich in het dagelijks leven noodgedwongen moet aanpassen aan uw beperkingen. Soms blijft een aanpassing langdurig effectief, maar soms zal het ook nodig zijn om u steeds opnieuw aan te passen aan uw veranderende mogelijkheden. 

Uit onderzoek is gebleken dat ergotherapie effectief is bij het beter laten functioneren van mensen met een chronische aandoening.

Door in gesprek te gaan over uw beperkingen en uw hulpvraag, kunnen we er samen voor zorgen dat u in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk kunt functioneren en dat uw kwaliteit van leven verbetert. Hierbij kunt u denken aan het verplaatsen binnen en buitenshuis, de uitvoering van het huishouden en de zelfverzorging, vrijetijdsbesteding, werk en sociale contacten. 
Vaak zal de ergotherapiebehandeling bestaan uit het oefenen van dagelijkse activiteiten. Hierbij kunnen wij u adviseren om de activiteit op een andere manier uit te voeren of bijvoorbeeld een hulpmiddel te gebruiken.


Belasting - Belastbaarheid

Een veelvoorkomende klacht bij chronische aandoeningen is vermoeidheid en overbelasting die gepaard gaat met uw verminderde belastbaarheid. Wij kunnen u begeleiden bij het indelen van uw dagen. Samen kunnen we er achter komen wat u aan kunt op een dag en hoe u het beste met uw energie om kunt gaan om overbelastingsklachten te voorkomen of verminderen.


Overprikkelingsklachten?

Wanneer er sprake is van overprikkelingsklachten, dan kan ervoor gekozen worden om te behandelen volgens het ASITT protocol. Voor meer informatie over deze behandelmethode, klik hier.


Programma Chronische Pijn

ErgoINzicht werkt ook samen met andere professionals in de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Voor meer informatie over dit programma, klik hier.


Voor meer informatie over ergotherapie bij chronische aandoeningen kunt u contact met ons opnemen.E-mailen
Bellen
Map
Info