.

Arbeid & Gezondheid

Een prettige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk voor het werkplezier, de productiviteit en het ziekteverzuim. Daarom is het verstandig om deze zaken zo optimaal mogelijk te maken en te behouden.

Dit kan betekenen dat u als werkgever of werknemer advies nodig heeft om de werkplek zo optimaal mogelijk te maken of dat u meer inzicht nodig heeft in de belastbaarheid van uzelf of uw werknemer. Dit geldt voor werknemers met  of zonder klachten. Het is immers ook belangrijk om aandacht te besteden aan preventie van werkgerelateerde klachten.

De ergotherapeuten van ErgoINzicht adviseren, begeleiden en geven voorlichting aan werkgevers en werknemers. Daarbij worden werknemer, werkplek, werkzaamheden, werktijden e.d. meegenomen in een advies.
Indien nodig kan ook gekeken worden naar de balans tussen werk en prive, de invloed van het werk op de dagelijkse activiteiten en vice versa.

Weer aan het Werk!

Mocht u vanwege een beperking of aandoening (dreigend) uitvallen op uw werk, dan komt er veel op u af. De eerste 2 jaar dat u ziek bent, gelden de rechten en plichten van de Wet Verbetering Poortwachter. Een van de principes van deze wet is de inspanningsverplichting voor zowel werkgever als werknemer. 

Veel werknemers weten echter niet wat er van hen verwacht wordt en wachten af wat het plan van de bedrijfsarts of werkgever is. U als werknemer weet echter het beste wat u voelt, denkt en kunt! Maar hoe gaat u op constructieve wijze in gesprek met bedrijfsarts en werkgever? En wat is dan een verstandige invulling van de re-integratie? Hoe zorgt u ervoor dat er een juiste balans komt of blijft tussen werk en privé? 

Dergelijke vragen kunnen onderwerp van de ergotherapiebehandeling zijn, voorafgaand of tijdens de re-integratie. ErgoINzicht is gecertificeerd om gebruik te maken van de methode Weer aan het Werk: Een ergotherapeutische behandelmethode welke optimale werkhervatting bij de eigen werkgever als doel heeft, met behoud van een goede balans tussen belasting/belastbaarheid en werk/privé. 

Voor meer informatie: www.wahw.nl


 

Vergoeding

'Weer aan het Werk' is een ergotherapeutische behandelmethode. De financiering valt daarom samen met de financiering van ergotherapie. Dit betekent dat u vanuit de basisverzekering 10 uur ergotherapie vergoed krijgt met mogelijk nog een aanvulling vanuit uw aanvullende verzekering. 

Mochten deze uren niet toereikend zijn, dan kan in overleg met uw werkgever bekeken worden of er een mogelijkheid is om extra uren vergoed te krijgen. 


Voor meer informatie over ergotherapie bij arbeidsvragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.

E-mailen
Bellen
Map
Info