.

Dementie en EDOMAH

Wanneer u of een naaste te maken krijgt met dementie, dan verandert er veel in uw leven. Ook komen er veel vragen of u af: Hoe ga ik het beste met bepaald gedrag om? Hoe ga ik het beste om met geheugenproblemen? Wat is de beste ondersteuning of zorg? Is het nog wel veilig om thuis te wonen? En ongetwijfeld nog meer.

Mensen met dementie kunnen dagelijkse handelingen steeds minder goed uitvoeren. Ergotherapie bij een cliënt met dementie is gericht op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het vergroten van de sociale participatie en de kwaliteit van leven. De patiënt staat centraal in de behandeling en het doel is om de functionele onafhankelijkheid te stimuleren.

EDOMAH

EDOMAH staat voor Ergotherapie Bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Uniek aan het EDOMAH programma is dat de vragen en behoeften van zowel de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.  

Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen doet dit een groot appèl op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met zijn partner/ouder. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen. Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie.

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.  

Bron: www.edomah.nl


Voor meer informatie over ons Edomah programma kunt u contact met ons opnemen. 

E-mailen
Bellen
Map
Info